Danh sách những game đang giúp ích khoa học thật sự

Xin mời các bạn xem trang web sau để biết được có bao nhiêu games tương tự như “Play To Cure” thực sự có thể giúp ích cho các nhà khoa học. Danh sách này có thể không đầy đủ nhưng ít nhất nó giúp chúng ta biết được rằng: các gamers đang góp một tay vào công cuộc nghiên cứu khoa học.

 http://www.theguardian.com/technology/2014/jan/25/online-gamers-solving-sciences-biggest-problems

PHYLO

phylo (1)

 

FOLD IT

Foldit_1323441653

 

EteRNA

eteRNA

 

EYEWIRE

EyeWire-J-Cell-Teaser-lower-res

 

Nguồn: http://www.theguardian.com