có công mài sắt 48 giờ nên kim!

Để có được những sản phẩm game hấp dẫn, sáng tạo như Enteric Infections, Legend of Aedes,  Save Anne, Happie Seeds, Leukocyte Fighter… các đội tham gia trong GameLAB đã cùng nghĩ, cùng code, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu trong suốt 48h căng thẳng và cho ra đời những “đứa con” cực kỳ tâm huyết. Hãy cùng chúc mừng thành công của các đội nào.

https://www.youtube.com/watch?v=LZDUtq9-wZw

5 thoughts on “có công mài sắt 48 giờ nên kim!

  1. Pingback: buy generic cialis
  2. Pingback: genericvgrmax.com
  3. Pingback: canpharmb3.com

Comments are closed.