Nạp năng lượng thôi!

Đừng nghĩ rằng phải thật tập trung chú ý suốt quá trình mới có thể tạo ra một sản phẩm game hoàn mỹ, đôi khi hãy thư giãn một chút hay đùa giỡn với nhau sẽ khiến công việc hiệu quả và tiến độ nhanh hơn nữa đó. Các đội tham gia GameLab Award có những cách “thư giãn” rất thú vị nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=LZDUtq9-wZw

One thought on “Nạp năng lượng thôi!

Comments are closed.