Thuốc đắng giã tật!

Thuốc đắng giã tật? Điều đó có thật không? Làm sao chúng ta có thể chọn đúng “thuốc đắng” để không bị kháng thuốc?
Hãy cùng các chú heo trong Happy Bills của chúng tôi chạy đua để lấy đúng thuốc nhé! Game có tại Google PlayApp Store.

Happy PIlls